Публикације

БЛОГ КАО НОВИ МЕДИЈ У СЛУЖБИ ПР-А НА ПРИМЕРУ БЛОГА БИТЕФ-А

Како велики део света сада зависи од информација испоручених преко интернета, путем веб странице, електронске поште или блогова, традиционални однос појединца са медијима је доживео велике промене. Да ли ће нека организација убрзано напредовати, у вези је не више само са њеном способношћу да успостави традиционалне односе са јавношћу, већ и са тим да ли то може остварити у онлајн окружењу. Блог Београдског интернационалног театарског фестивала (www.bitef-blog.rs) је једини активни блог установа и организација културе и уметности у Србији који се користи у ПР сврхе и може осталима послужити као позитиван пример и модел.