Публикације

ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНИ АКТЕРИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ И МАКЕДОНИЈИ

У тексту су приказани резултати истраживања актера културне политике који делују изван система јавних/државних културних институција у Србији, Црној Гори и Македонији (невладиних организација које се баве културом, независних културних асоцијација, уметничких удружења, неформалних уметничких група, непрофитних културних клубова, итд.). Истраживањем је обухваћено укупно 112 актера независне културне сцене – у Србији 71, у Македонији 22 и у Црној Гори 19. Од обиља информација добијених истраживањем, у овом тексту смо се ограничили на то да у најкраћим цртама представимо резултате истраживања који се тичу: а) карактеристика актера независне културне сцене; б) услова у којима раде; ц) сарадње актера независне културне сцене са неколико важних група stakeholdera и д) да прикажемо основне резултате мерења капацитета организација које припадају независној културној сцени у Србији, Црној Гори и Македонији. И да, с друге стране, укажемо на неке од области у којима би креатори културне политике у овим државама могли да интервенишу, уколико желе да унапреде рад независне културне сцене у својој средини.