Публикације

ДЕЛОВИ КУЛТУРНОГ МОЗАИКА ПИРОТА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Текст се бави културним токовима у Пироту између два светска рата видљивим, кроз делатност аматерских певачких и музичких друштава, атмосферу варошких кафана, као подијума грађанског Пирота, и мултиконфесионалну структуру свакодневног живота. По својој суштини и садржини текст би требало да расветли ћошкове историјске реалности међуратног Пирота често резервисане за културне прегаоце, анонимне и неретко заборављене. Рад је настао на основу до сада необјављене изворне грађе депоноване у Историјском архиву Пирот, као и на основу чињеница које се налазе у монографским публикацијама посвећеним одређеним периодима из историје Пирота и околине. Овај рад се може посматрати као прилог историји културе међуратног Пирота.