Публикације

НОВЕ МЕДИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЖЕНСКИ АКТИВИЗАМ

Због брзине комуникације, преноса, тражења и представљања информација, глобалне доступности и једноставности, интернет и веб надилазе друге облике јавног рада и активистичког дјеловања. У овом раду указујемо на предности нових медијских технологија које женске организације могу користити за своје представљање и политичко ангажовање у заштити и промоцији женских људских права, а у односу на досадашње праксе маргинализације жена у штампи, на радију и на телевизији. Рад је базиран на петомјесечној анализи веб сајтова 10 женских невладиних организација из Босне и Херцеговине и веб сајта владине Агенције за равноправност полова БиХ, који су континуирано праћени од 1. октобра 2009. до 1. марта 2010. године. Постављањем веб сајтова, женске невладине организације у БиХ учиниле су први корак ка чланству у виртуелном свијету, али још треба да „науче“ како користити и искористити ово чланство.