Публикације

УПОТРЕБА ВИКИПЕДИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊУ

Википедија је савремени феномен који, као енциклопедија и социјална мрежа ангажована на развоју информационе технологије, изазива бројне полемике и контроверзе. Као међународна заједница посвећена идеји ширења знања посредством нових медија, Википедија има епистемолошке, политичке, друштвене и економске последице, које су важне за начин на који функционишу савремено високо образовање и истраживање. С обзиром на слабу проученост овог питања на нашим просторима, рад у првом делу даје одређење Википедије кроз димензије енциклопедије, технологије и друштвене мреже, с акцентом на однос према структури и статусу знања, институцијама високог образовања и процесима продукције и дистрибуције знања. Други део рада се бави критиком Википедије кроз последице које она има по статус и структуру знања, карактер истраживања и рефлексију друштвених, економских, политичких и културолошких околности, у којима Википедија настаје и које даље посредује на глобалном нивоу. Трећи део рада састоји се од презентовања резултата експлоративног квалитативног истраживања о употреби Википедије у научном раду у Србији.