Публикације

ЗЛАТНЕ ВИЉУШКЕ ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ

Златне виљушке које је наводно користио велики жупан Србије Стефан Немања на банкету приређеном у част Фридриха I Барбаросе, цара Светог Римског царства, у Нишу 1189. године, одавно су парадигма романтичарског схватања боље, славније и узвишеније прошлости. Луксузни, скупоцени део прибора за обедовање, Немањине виљушке временом су прерасле у својеврсни друштвени феномен, симбол за владара профињеног укуса и изузетних манира, али и метафору националне изузетности. Овај рад настоји да комплексном гастрохеритолошком методом сагледа својства, место, намену и симболизам виљушке у српској култури обедовања средњег века истражујући најразличитије доступне изворе од ликовних представа, преко археолошких налаза до књижевних, историјских и других референтних садржаја с посебним освртом на владарску трпезу и гастродипломатију.