Публикације

ОДБРАНА УМЕТНОСТИ У СРПСКОМ ФИЛМУ СРЂАНА СПАСОЈЕВИЋА

Српски филм (2010), редитеља Срђана Спасојевића, разматра се у контексту одбране уметности, поетика декаденције и структурално-семиотичке теорије моделизације, са нагласком на њеним етичким аспектима. Висока стилизованост и моделизацијска моћ овог филма у супротности су са псеудодокументаристичком формом која данас преовлађује на филму.