Публикације

UTICAJ POLITIČKOG PR-A NA UREĐIVAČKU POLITIKU CRNOGORSKIH DNEVNIH NOVINA

Službe za odnose sa javnošću državnih institucija, političkih partija i nevladinih organizacija teže da, posredstvom medija, dođu do građana. Portparoli i PR službenici pokušavaju da ideje i ciljeve koje zastupaju predstave javnosti i u tu se svrhu koriste različitim metodama i tehnikama. Iako su službe koje se bave odnosima sa javnošću i odnosima sa medijima u Crnoj Gori rijetke sigurno je da je pojava plasiranja informacija ustaljena praksa i prije nego što su službe i osnovane. U ovom radu ćemo pokušati da saznamo koliko politički PR utiče na uređivačku politiku crnogorskih dnevnih novina i kakve su konsekvence. Polazimo od teze da organizacije koje politički djeluju utiču na medije vršeći indirektno time uticaj i na širu javnost. Koristićemo metod kvantitativne i kvalitativne analize sadržaja medijskih objava i komparativni metod. Za analizu će nam poslužiti dnevne novine koje izlaze u Crnoj Gori i to Pobjeda, Dan, Vijesti i Dnevne novine, dok će period analize biti nakon objave izbornih rezultata za predsjednika Crne Gore od 20. do 26. aprila 2013. godine. Provjerićemo koliko se PR službe koriste kao izvori informacija, a koliko novinari obrađuju ili u cijelosti prenose te informacije, zatim koliko se medijima dostavlja saopštenja, a koliko se ona provjeravaju, kao i to koliko su mediji izvještavali o aktuelnim događajima ili su samostalno došli do određenih informacija.

IZVJEŠTAVANJE HRVATSKIH DNEVNIH NOVINA O ANTIVLADINIM PROSVJEDIMA 2011. GODINE

Masovni mediji su ključni za uspjeh prosvjeda. Iz analize sadržaja dnevnih novina u Hrvatskoj koje su izvještavale o antivladinim prosvjedima, vidljivo je kako su ključnu ulogu imali stari mediji, a ne Facebook i Twitter, kao što je to bio slučaj u Moldaviji, Iranu, Egiptu ili Tunisu. Jedan od glavnih razloga za to jest drugačija geografska struktura građana, te činjenica da u Hrvatskoj postoji sloboda medija, što nije slučaj u navedenim arapskim zemljama. Dnevne su novine ekstenzivno izvještavale o prosvjedima s time da su ih najavljivale, te svojim pisanjem poticale prosvjede. Nakon što se smanjila količina izvještaja, te došlo do promjene u načinu izvještavanja (nakon održanih prosvjeda), došlo je do smanjenja interesa prosvjednika za prosvjed. Analizirane dnevne novine, s izuzetkom Jutarnjeg lista, preferirale su prosvjednike, aktivno izvještavajući i donoseći podatke o prosvjedu, budućim aktivnostima i naporima za regrutiranje i mobilizaciju prosvjednika.