Публикације

ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ БИБЛИОТЕКЕ

У тексту се разматра нова парадигма библиотечко-информационих услуга која је у иностраном библиотекарству добила назив Библиотека 2.0. Начињен је покушај да се наброје услуге које се корисницима библиотеке пружају у електронском виду и да се систематизују по врстама. Наведени су примери нових услуга, превасходно из искуства у раду великих националних и иностраних библиотека.