Публикације

УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ

Рад има за циљ да укаже на могући развој књиге као медија у савременом, али и будућем дигитализованом друштвеном контексту. Први део рада бавиће се историјским развојем књиге као медија. Други део рада анализираће садашње културно окружење књиге и указаће на стање у индустрији књига, њиховој дистрибуцији и читаности. Трећи део покушаће да укаже на могући развој књиге у будућности. Циљ рада је да се оспори схватање књиге као статичног медија, да се укаже на чињеницу да она у различитим облицима постоји много раније од Гутенбергове револуције и да ће након дигиталне револуције и даље постојати. Историјска перспекива и различити облици егзистенције књиге омогућиће нам да схватимо њен прелазак на дигитални облик као нешто што је у савременом друштвеном контексту нужно, као и да је далеко од тога да њен штампани облик изчезава. Књига није одувек била онаква какву је данас познајемо (штамапана на папиру и укоричена), за којом неки већ жале отписујући јој будућност, већ је временом како су технологија и писменост напредовали, мењала своје облике да би данас поред штампаног облика добила и своју електронску форму.

ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА

За разлику од многих текстова који су у протекле две деценије написани о крају штампане књиге, овај рад се бави крајем електронске књиге. Последњи извештаји о губицима у електронском издаваштву показују да је штампана књига поново преузела примат и сви су изгледи да ће тако остати. Међутим, успона и падова у е-издаваштву било је и раније; почетни оптимизам раних деведесетих замењен је озбиљним сумњама, да би појавом читача Киндл дошло до тога да е-књига преузме примат. Насупрот овој, од самог почетка нестабилној ситуацији на тржишту, е-књига је самом својом појавом изазвала толико полемика и прорицања будућности као ни један нови медиј. Многи су прогнозирали крај штампане књиге, а тиме и крај читаве једне цивилизације, други су најављивали дигиталну културу као потпуно нови начин живота, ретко ко се устезао да промене назове револуционарним, а већина се сложила да е-књиге имају многе предности. Да ли би се сада било ко усудио да нешто прогнозира.