Публикације

УТИЦАЈИ ЕТИЧКИХ КОДЕКСА НА СВАКОДНЕВНИ РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПОНАШАЊА У ТУРИЗМУ

Свакодневно одржавање културне свести, један је од задатака планирања туристичког развоја широм света. Како би се ова делатност интегрисала у општи културни и друштвени развој, неопходно је континуирано информисање и едуковање свих туристичких субјеката о правилном и етички прихватљивом облику коришћења ресурса у туризму. С обзиром да се културни ресурси често деградирају, понекад без могућности ревитализације, потребно је усмерити посебну пажњу на туристичко планирање и комерцијализацију вредности у туризму. Кроз процес културне еманципације, неопходно је минимизирати конфликте који се могу појавити између госта, домаћина и простора као окружења у овој интеракцији. Један од модела јесте позитиван утицај етичких кодекса на развој културе понашања у туризму као друштвеној појави.