Публикације

ПОЛИТИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНЕ ПРОДУКЦИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ БЕОГРАДСКОГ САЈМА КЊИГА

У раду се аналитички и критички разматрају утицаји различитих модела културних политика на развој издаваштва и књижевног стваралаштва у националној култури. Циљ истраживања је да се идентификују основни модели и исходи политизације продукције дела естетске вредности (лепа књижевност). Референтни оквир истраживања чини преглед књижевне продукције на смотри Београдски сајам књига, у периоду од оснивања манифестације 1956. до 2015. године. Научном методологијом су аргументоване и доказане истраживачке хипотезе: 1. У новијој српској култури могуће је идентификовати три модела културне политике који су на развој издавачке делатности утицали својим специфичним обележјима у различитим друштвено-историјским периодима. 2. Модел културне политике у епохи самоуправног социјализма није спутавао развој издавачке делатности; напротив, динамика књижевне уметности у овом периоду била је обрнуто пропорционална политичком ограничавању слобода и права. 3. Замах демократско-тржишног модела издавачке политике не гарантује квалитет и естетске вредности књижевног стваралаштва.