Публикације

ПРОСТОРНА ИНТЕРАКТИВНА ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАН(СПО)ЗИЦИЈЕ

У тексту су предочене неке од карактеристика медија просторне интерактивне инсталације, којe се могу препознати и као елементи, иначе, густе мреже неопходне за постојање интерактивног пројекта. Продукција просторне интерактивне инсталације у разним не/комерцијалним варијантама директно зависи од економске и друге моћи друштва, његовог техничко технолошког стандарда, структура културне и медијске политике, уметничких образаца, и сл. Такође, значајан је однос друштва према јавном, појединачном или заједничком деловању. Из спреге наведених чинилаца, подједнако се отвара питање за креаторе, уметнике, и публику, учеснике, на који начин доживљавају сопствену позицију у интерактивном процесу? Тран(спо)зиције се, и иначе, извесно континуирано догађаjу и у овој области, без обзира на то како су дефинисани „простори” наше личне или/и заједничке егзистенције.

ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Аутор се у овом раду бави разматрањем политичности инсталације и њеном топологијом. Инсталација, али и свако уметничко дело уопште, поседује своју екстериорност, интериорност и споља. Споља се одређује као виртуални план иманенције који утемељује категорије екстериорности и интериорности. На виртуалности почива и афективност инсталације, што води разматрању односа између виртуалних сингуларности и актуелизованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност инсталације лежи у пресеку виртуалног и актуелног, моларног и молекуларног, споља и екстериорности/интериорности, афекта и аксиоматике капитализма, и нуди потенцијално нове начине замишљања другачије политике тела и субјекта.