Публикације

СЕЛЕКЦИЈОМ ДО КВАЛИТЕТА, А ЕТИКОМ ДО КУЛТУРЕ КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗВОРА ИНФОРМАЦИЈА У АКАДЕМСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Специфичност набавне политике у академским библиотекама очитује се првенствено у селективном приступу који проистиче из захтева академске заједнице да се за студенте, професоре и истраживаче обезбеде висококвалитетни, кредибилни и актуелни извори знања, без обзира да ли је реч о традиционалним или све приступачнијим електронским публикацијама. Да би осигурали одговарајући квалитет учења и научног истраживања, академски библиотекари су обавезни да утврде приоритете при избору информационих извора, а онда да током формирања и развоја дигиталних колекција брижљиво али бескомпромисно примењују усвојене критеријуме селекције, при чему контрола квалитета никако не би смела да пређе у цензуру. С друге стране, не треба занемарити ни етички аспект коришћења електронских ресурса који подразумева интелектуалну слободу, заштиту приватности, поштовање ауторских права, као и равноправан приступ. То су најважнији елементи културе коришћења извора знања који су одувек у фокусу библиотечке делатности, али у комплексном дигиталном амбијенту добијају на тежини и значају.