Публикације

АЛГОРИТМИ, КАТЕГОРИЈЕ И ДОКАЗИ – ТЕМЕ ИЗ СРПСКЕ МОДЕРНЕ ЛОГИКЕ

У овом раду бавићемо се двема гранама модерне логике онако како су се оне развијале у Србији, почевши од краја Другог светског рата па све до данас. Реч је о теорији израчунљивости и теорији доказа. Прва од њих, теорија израчунљивости, стицајем несретних околности је у Србији остала без школе. Друга, теорија доказа, у Београду је пронашла упориште које данас представља једно од неколико места у свету у којем се гаји дух Генценових идеја, а то је нарочито случај у категоријалној теорији доказа о којој ће овде искључиво бити речи.