Публикације

НИКОЛА ДОБРОВИЋ: КОНКУРС ЗА ПОЗОРИШТЕ У НОВОМ САДУ ИЗ 1928–1929. ГОДИНЕ

Током међуратног периода у Новом Саду, као и у другим градовима тадашње земље, била је уобичајена пракса расписивања јавних конкурса за објекте за које је процењено да имају одређену вредност не само за своје будуће кориснике већ и за нешто што би могли назвати укупном архитектонском естетиком једног града. По пројектном задатку био је то конкурс за подизање нове зграде Српског народног позоришта (СНП), одржаног крајем 1928. и током прве половине 1929. године. На конкурсу је учествовао велики број домаћих архитеката из читаве земље, као и неколико архитеката који су живели у инострантву, какав је случај и са Николом Добровићем, тада настањеним у Прагу. Фактички конкурс на крају није успео а од изградње нове позоришне зграде убрзо се сасвим одустало. Ипак остали су сачувани опис и коментари Косте Страјнића, као и изглед неколико архитектонских пројеката који су били оцењени као успели. На првом месту је конкурсни рад архитекте Николе Добровића који је и поред несумњивог квалитета и најбољег пласмана, у круговима који су одлучивали, означен као „недовољно модеран за новосадску средину’’. Локација на којој је била предвиђена изградња позоришта убрзо је постала својеврсна раскрсница на којој су изграђени данас већ класични примери модерне српске архитектуре. Тако је, различитим сплетом историјских околности, Нови Сад остао не само без нове зграде за Српско народно позориште већ и без дела архитекте Николе Добровића, великана српске модернистичке архитектуре.