Публикације

ИГРАМ (СЕ), ЗНАЧИ ПОСТОЈИМ ИЛИ УЧЕСТВУЈЕМ, ЗНАЧИ ПОСТОЈИМ

Од синкретичке уметности праисторије, преко религиозног и политичког спектакла историје, до данашње отуђености, људска јединка се није битно мењала. На самом почетку човек је директно укључен у магијске обреде, овај статус губи у корист пасивног посматрача збивања, чему је допринео најновији брзи развој високих технологија и бављење у виртуелном простору. Кроз директно интерактивно учешће у живом спектаклу концерта уметничке музике, савремени човек се враћа својим коренима, постаје активан чинилац у стварању уметничког дела.