Публикације

УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА КУПЦИМА КАО МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА САВРЕМЕНОГ КОНЦЕПТА МАРКЕТИНГА

Досадашња пракса у маркетингу је произвела многобројне критике овог концепта, због чега се данас, у академским и стручним расправама истиче неопходност њиховог превазилажења. Истовремено, савремени концепт маркетинга посматра изградњу добрих односа са учесницима на тржишту, али и са широм друштвеном јавношћу, као основни циљ. Циљ овог рада је да покаже да креирање добрих односа са кључним учесницима на тржишту представља једну од могућности унапређења укупног пословања у глобалном окружењу. Полазиште у представљању ове проблематике је сагледавање критика маркетинга из шире перспективе и истицање потенцијала њиховог решавања у правцу изградње добрих односа са учесницима на тржишту. У том процесу, важно је нагласити потенцијал маркетинга односа, као концепта који промовишемо у оквиру савременог маркетинга. Концепт маркетинга односа биће разматран кроз модел 4О. Постизање ових комплексних, али легитимних захтева поставља тежак задатак учесницима на данашњем тржишту, али, како трендови показују, само развијањем добрих односа могуће је остварити дугорочно одрживу позицију.