Публикације

ОБНАВЉАЊЕ ЕВОЛУЦИОНИЗМА НА УПОРЕДНИМ ПРОУЧАВАЊИМА ОРГАНСКОГ И КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА