Публикације

ЛАТИНОАМЕРИЧКЕ ТЕЛЕНОВЕЛЕ КАО КУЛТУРНИ, МЕДИЈСКИ И ИМАГОЛОШКИ ФЕНОМЕН

Почетком двадесетог века започиње ера прогресивног технолошког развоја. Она даје нови концепт појму “реалног”, а реални догађаји постају основ за надоградњу медијске индустрије. Технолошка револуција у двадесетом веку довела је до експанзије масовних комуникација, а радио, филм, штампа, телевизија, интернет и остала средства медија постају доступни у сваком домаћинству. Латиноамеричке теленовеле, којима доминира “реалистични” наратив, на карактеристичан начин комбинују свет реалности и фантазије, подржавајући систем владајућих социјалних, идеолошких и политичких вредности. Оне постају глобално популаран телевизијски жанр са дистрибуцијом ван оквира латиноамеричких земаља. У раду се критичком анализом обрађује глобални феномен латиноамеричких теленовела са посебним акцентом на медијском, културолошком и социјалном аспекту њиховог деловања.

ТЕЛЕВИЗИЈА КАО ПРЕДМЕТ МЕДИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Телевизија као најмасовнији и најутицајнији медиј представља посебан предмет медијске културе и образовања, и њено изучавање обухвата анализу њене заступљености, основних карактеристика и могућих тумачења. Да би се разумела размера и природа утицаја телевизије у Србији, у овом раду дат је преглед телевизијског система и најгледанијих програма. Приказана је технологија процеса продукције у циљу потцртавања формалних одлика и разумевања услова под којима настају телевизијски садржаји. На крају, предложен је семиотички приступ као практичан основ за тумачење телевизијских порука, који води до идеолошких анализа. Значај овог истраживања могао би да буде у настојању да се у свеобухватној анализи, у општим цртама, укаже на могуће углове приступа значењима телевизије у медијском образовању, који би се односили на етику у медијима и формирање критичког апарата према механизмима медијске манипулације.