Публикације

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ И СВЕТУ: 2000 – 2010.

Уводни део текста представља осврт на релевантност културних вредности и културних односа у контексту измењеног глобалног окружења и актера у међународној арени. Посебно се истиче значај квалитета садржаја и наратива у ефективним културним односима. У тексту се даље подвлаче друштвено-политички аспекти који су утицали на обликовање културног развоја Србије на почетку XXI века. Преглед основних резултата истраживања „Културне активности Србије у Европи и свету 2000 – 2010.“ чини главни део текста и представља допринос широј анализи међународних културних односа Србије. Истраживачка питања везана су за садржај културних активности Србије, затим за идеје, вредности и наративе, и коначно за принципе и приоритете културне политике у контексту међународних културних односа.