Публикације

КУЛТУРА У СПОЉНИМ ОДНОСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: КА НОВОЈ ПАРАДИГМИ КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ?

Рад се бави истраживањем развоја агенде културне дипломатије Европске уније (ЕУ), од културе у спољним односима до инклузивних културних односа и новог духа дијалога као политичког наратива и институционалне логике, на чијим темељима се постављају основе за креирање савремених приоритета европске спољне културне политике, њених инструмената и програма. Теоријски и емпиријски оквир анализе постављен је сагледавањем дихотомија дискурса и политичке реторике која окружује културну дипломатију ЕУ. Методологија рада заснована је на анализи дискурса и докумената јавне политике ЕУ, иницијатива, садржаја и саопштења који се односе на културну дипломатију и спољну културну политику, како би се сагледале њихове развојне фазе, концепција и опсег деловања за унапређење међународних културних односа. У дефинисању и интерпретацији актуелног европског наратива и парадигме културне дипломатије, у раду се полази од мултиперспективног теоријског утемељења културне дипломатије и повезаних концепата. Анализа показује како је деценијско настојање ЕУ ка уобличавању спољнополитичке и културне стратегије од имплицитног добило свој ескплицитни израз.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ И СВЕТУ: 2000 – 2010.

Уводни део текста представља осврт на релевантност културних вредности и културних односа у контексту измењеног глобалног окружења и актера у међународној арени. Посебно се истиче значај квалитета садржаја и наратива у ефективним културним односима. У тексту се даље подвлаче друштвено-политички аспекти који су утицали на обликовање културног развоја Србије на почетку XXI века. Преглед основних резултата истраживања „Културне активности Србије у Европи и свету 2000 – 2010.“ чини главни део текста и представља допринос широј анализи међународних културних односа Србије. Истраживачка питања везана су за садржај културних активности Србије, затим за идеје, вредности и наративе, и коначно за принципе и приоритете културне политике у контексту међународних културних односа.