Публикације

МИТ И МИТСКО МИШЉЕЊЕ

МИТСКО ПОИМАЊЕ НАРОДА У КРИТИЦИ НОВОКОМПОНОВАНЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ

МИТ И МОДЕРНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ

СХВАТАЊА МИТА КАО ТВОРЕВИНЕ „ПРИМИТИВНОГ МЕНТАЛИТЕТА“