Публикације

СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА О ПРЕДМЕТУ ЛИКОВНА КУЛТУРА

У раду је приказан део резултата истраживања које је имало за циљ да се утврди како ученици процењују наставни предмет Ликовна култура и како процењују особине наставника овог предмета. Истраживање је извршено на основу упитника на узорку од 220 ученика основних и средњих школа. Резултати истраживања указују да четвртина испитаних ученика сврстава Ликовну културу у групу омиљених наставних предмета, као и да чешће то чине ученици са нижим општим успехом, него ученици са вишим. Особине наставника ликовне културе представљају пресудан чинилац када ученици Ликовну културу сврставају у групу омиљених предмета, затим, следе садржаји предмета и наставников приступ раду. Више од половине испитаних ученика сматра да се Ликовна култура мање вреднује у односу на друге предмете и препознаје пресудну улогу наставника ликовне културе у подстицању интересовања младих према ликовним уметностима. У закључним разматрањима указано је да се карактеристике наставног предмета могу посматрати кроз компетенције наставника да планиране садржаје учини приступачним и интересантним за сваког појединачног ученика.

ИНТЕРАКТИВНИ ИНТЕРНЕТ И САВРЕМЕНА НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Тематски зборник “Виртуелна интеракција и колаборација у настави енглеског језика и књижевности“ (који је приредила Биљана Радић-Бојанић) садржи шест врло актуелних текстова који указују на значај интернета за савремену, интерактивну наставу енглеског језика и књижевности. У текстовима се врло стручно и информативно разматрају конкретне апликације које се могу користити у настави и назначавају њихове добре стране. Тако се, на пример, приказује могућа сарадња међу наставницима уз помоћ два релевантна сајта, која подразумева размену наставног материјала и искустава, а сарадња је, наравно, могућа и међу студентима у заједничком решавању појединих задатака. Чланци у овом “Зборнику” се такође баве блогом као обликом интерактивне комуникације, ,,сајбер учионицом’’, односно дигитализованим простором за учење енглеског језика, као и конкретним виртуелним системом “moodle” за наставу енглеског језика, а један чланак указује на могућности коришћења интернета када се ради о читању и настави књижевности.