Публикације

СТУДИЈЕ НАЦИОНАЛИЗМА И ЗАОКРЕТ КА ПРОСТОРУ: О КОНЦЕПТУ НАЦИОНАЛНЕ ТЕОРИЈЕ

Савремени „заокрет ка простору” у хуманистичким и друштвеним наукама покренуо је интересовање за питања простора у вези са феноменом национализма. Основни концепт путем кога се у оквиру студија национализма приступа проблематици простора јесте територија, која се разумева као омеђени простор уређен одређеним односима моћи. Већ у самом одређењу национализма као модерног облика суверенитета садржана је јасна референца на просторну димензију, јер се као конститутивна поставља идеја националне територије, као јасно дефинисаног простора који се жели поставити под такав суверенитет. У оквиру дискурса национализма могу се идентификовати две групе аргумената о вези нације и територије: природни и историјски, а у сврху њиховог предочавања користе се различити репрезентациони механизми којима се национална територија представља као органски јединствена, недељива и неповредива. У раду се критички сагледавају приступи националној територији као инструменту насиља, односно као чиниoцу идентитета.

ПОДЗЕМЉЕ И ЊЕГОВ КОНТЕКСТ

Филм Емира Кустурице се појавио 1995. године и одмах узбуркао духове. Пошто је добио Златну палму у Кану, дебата која је уследила била је због тога још жешћа. Укључили су се и филозофи, културни посленици, политичари, а не само професионалци уско везани за филм. Та дебата се прелила и у остале западне земље, а филм је у међувремену постао популаран код публике, што је опет подигло улоге у расправи. Овај есеј делимично описује ток ове расправе, а затим даје неколико различитих гледалачких позиција које, у зависности од контекста који гледалац користи и прихвати, отварају низ питања из историје Југославије, политичких, али и културних. Најприступачнији је ниво мелодраме, разумљив гледаоцима широм света. Затим, ту су питања која се баве комунистичком идеологијом у вишенационалној земљи и улогом Комунистичке партије. Најзапретенија, али и међу најважнијима, су она питања која се тичу улоге филма у историји Југославије, његове идеолошке позиције и начина на који је коришћен за манипулацију масама као најпопуларнији медиј, доступан и утицајан на широку јавност.

НАЦИОНАЛИЗАМ И УМЕТНОСТ