Публикације

ПОРАЗ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

Сведоци смо изузетно лоше ситуације у којој се налази образовни систем у Србији данас. Бројни су разлози који су довели образовање и, специфично, високо образовање у Србији у изузетно лошу ситуацију, у поређењу са европским, па и регионалним стандардима. Међу најважније спада свакако незаинтересованост државе да се озбиљно позабави образовањем и његовим квалитетом (где су све промене углавном „козметичке“) као и висока корупција на свим нивоима која је довела до готово ендемског облика тзв. „тржишног образовања“ у Србији. Ово за последицу има потенцијално веома опасне и дугорочне негативне импликације по читаво друштво. Поставља се питање не само проблема квалификованости овако (не)образоване радне снаге, што је директно повезано са могућношћу бржег и успешнијег друштвеног развоја, већ и проблем развоја и функционисања саме демократије и грађанског друштва у условима веома ниског степена образовања становништва, укључујући и оне који формално поседују факултетске дипломе.