Публикације

МЕНАЏЕРИ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИОНЕРИ – ИСТИНСКИ ВЛАДАРИ У КОМУНИКАЦИОНОМ ПРОЦЕСУ

Рад проблематизује питање економских и политичких утицаја на новинаре и медијске институције и поставља тезу да су менаџери за односе с јавношћу и политички функционери они који најчешће владају комуникационим процесом. Преиспитује се улога и одговорност медијских радника који су најизложенији економским и политичким притисцима и утицајима, односно свих оних који користе медије за сопствене интересе. У раду се образлажу неки од чланова Етичког кодекса новинара Србије у вези с истинитошћу извештавања и независности од притисака, а који се по мишљењу аутора рада често крше у свакодневној новинарској пракси. Како постоје многобројни механизми манипулације којима се служе агенције за односе с јавношћу које заступају комерцијалне клијенте и граде имиџ политичких партија и њихових функционера, закључујемо да су њихови утицаји често снажнији од новинарске етике и професионалног поступања медија, што их тренутно чини истинским владарима у комуникационом процесу, а јавност и друштво чини подложним манипулацијама.

COPY/PASTE НОВИНАРСТВО И ИНТЕРНЕТ: ПОЛОВНИ ПРОИЗВОД У НОВИМ МЕДИЈИМА

Распрострањеност онлајн новинарства и појава интернет портала поред непобитне чињенице да доносе демократизацију јавне речи, носе и одређене ризике и опасности који утичу да се већ пољуљана позиција новинарске професије, још више доведе у питање, кад се ради о професионализму, етици и кодексима ове делатности. Copy/paste новинарство подразумева не само рециклaжу већ објављених информација, већ и преношење вести без потписаних извора, затим плагирање, преузимање неформалних изјава с друштвених мрежа и сл. Разлози за јалово обављање посла, без осврта на основне постулате новинарства су разни, а најуочљивији су они лукративне природе.

МИТОВИ ОБОЈЕНИ НОСТАЛГИЈОМ

Рад се бави представљањем новинара и новинарства у холивудским филмовима са посебним фокусом на етичке принципе новинарства. Претпоставка од које се кренуло приликом осмишљавања истраживања је да производи популарне културе настају у одређеном друштвеном окружењу и да нам могу нешто рећи и о ширем друштвено-политичком контексту и о слици новинара и новинарства у различитим историјским периодима. Циљ је да истражи како су се у холивудском филму, почевши од седамдесетих година 20. века и успона истраживачког новинарства представљали новинари, новинарство и новинарска етика. Анализом десет филмова насталих у периоду између 1976. и 2015. утврђено је доминантно појављивање позитивних слика новинара и није уочена промена у примени овог механизма кроз различите друштвене околности у пет посматраних декада. Новинарска етика доследно се представља као врхунски циљ и мерило професионализма, одговорност новинарства као институције се у филмовима не преиспитује, а сва огрешења о професионалне нормативе индивидуализована су и доследно кажњена.