Публикације

ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ КУЛТУРИ ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА

У овом чланку бавимо се разматрањем улоге коју политичка култура демократског друштва има у оквиру Ролсове касније филозофије политике. У првом делу чланка анализирамо Ролсово становиште онако како је презентовано у његовој књизи Политички либерализам. По Ролсовом схватању, основна улога политичке културе демократског друштва састоји се у томе да је она извор идеја и принципа који могу бити од помоћи политичкој теорији за формулисање адекватне политичке концепције правде за добро уређено демократско друштво. У остатку рада износимо неке критичке примедбе у погледу Ролсовог схватања везе између политичке културе демократског друштва и политичке теорије. У том контексту нудимо наше виђење улоге нормативне политичке теорије.