Публикације

КУЛТУРА СПЕКТАКЛА И ДРУШТВО ПОТЛАЧЕНИХ

У тексту се преиспитују могући учинци позоришта потлачених Аугуста Боала у контексту дисциплинарног наслеђа и савремених услова културалне производње. Полазећи од претпоставке да његова пракса није у потпуности обрађена, тј. укључена у тело дисциплине, већ да постоје одређена места (меког) отпора механизмима тоталног превођења од стране оперативне логике иманентне савременом друштву спектакла, настојим да усмерим искуства и мисао позоришта потлачених ка успостављању платформе која би омогућила развијање радикалних стратегија отпора, тј. немогућег критичког деловања унутар доминантне регенеративне матрице новомедијске реалности. Као критички потенцијал позоришта потлачених открива се његово истовремено деловање у више регистара, без могућности њихове синтезе или посредовања. Константним померањем пред погледом, боаловски потенцијал показује се као фиктивна претпоставка, “скок вере” ка не/могућем друштву једнаких.

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ НОВИХ МЕДИЈА

Ликовној је уметности традиционално додељивана она улога коју данас приписујемо медијима масовне комуникације, а у складу са теоретизацијом спектакла као актуелног модела културалне видљивости. То је могуће увидети услед поновног разматрања парадигматских дела из историје уметности, али и тренутно маргинализованог места ликовних умећа у оквирима друштвеног живота. У овом тексту настојаћемо зато да лоцирамо услове таквог преузимања ’овлашћења’, односно, последице преноса функција комуникацијске размене и појавности из поља уметничког доживљаја у сферу нових електронских платформи, и поствареног медијског амбијента који оне генеришу. Јер, у питању није проста замена терена, пошто свако медијско окружење одликују друге законитости. Проблеми које ћемо сходно томе ословити тичу се пре свега наслеђа ликовне уметности у данашњем времену и њеног тренутног статуса, а у односу на свеопшту естетизацију стварности. На делу је испитивање нових, неисцрпних могућности које се отварају пред ликовним стваралаштвом, а насупрот императивима специјализације његових умећа које поставља тренутно доминантан поредак глобалног тржишта.