Публикације

ЦЕНЗУРА НАСИЉА У КЛАСИЧНОМ ХОЛИВУДУ

У раду су представљени морални стандарди једне епохе који су одузели филму право слободе изражавања. Друштвена контрола се показала као престрога према новом медију, стрепећи да би филм могао негативно да утиче на децу и слабе личности. Амерички суд је у првој половини двадесетог века због, наводно, штетног ефекта филма на публику тврдио да филм није средство симболичког изражавања, већ средство репродукције стварних догађаја. Због строге цензуре кинематогафије, редитељи класичног Холивуда смишљали су начине како да укључе насиље у филм а да оно не буде експлицитно приказано. Тако је настала неексплицитна естетика филмског насиља која је веома значајна за разумевање репрезентације насиља у новом и постмодерном Холивуду.