Публикације

СТРУЧНОСТ – ТЕМА ПРОФЕСИЈСКОГ ФОЛКЛОРА У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У СРБИЈИ

Рад је фокусиран на питање стручности као централне теме професијског фолклора у домену културе у Србији. Полазиште јесте данас водећа парадигма у културној политици да се култура у ширем смислу развија кроз деловање установа културе, те Дандесове одреднице фолклора и Џонсових опажања о професијском фолклору. У раду је посебна пажња посвећена стручним испитима, формалној верификацији стручности приправника у заводима за заштиту споменика културе, али и кораку у развијању професијског фолклора. Из корпуса професијског фолклора издвојена су два „мита” – „мит” о некадашњим стручњацима и „мит” о „злим” заводима као огледала прошлости и садашњости установа културе. Ови митови су, на крају, третирани као рефлексија положаја културе у савременој Србији.