Публикације

УЛОГА ИГРАЧАКА У ФОРМИРАЊУ РОДНИХ СТЕРЕОТИПА КОД ДЕЦЕ

Истражујући појавности родних стереотипа у свету дечијих играчака, у овом раду анализирали смо производе који се налазе на нашем тржишту. Након извршене класификације, уочили смо да се у њима, али и у њиховом медијском презентовању и дизајну откривају специфични, интенционално уписани кôдови, који имају важну улогу у формирању родних стереотипа код деце. На тај начин се исцртава и јасна граница између полова и дефинише област деловања и интересовања којима би субјекти у настајању требало да се воде. Емпиријска истраживања извршена у овом раду, која имају за циљ откривање имплементације родних стереотипа код деце, базирају се првенствено на психолошким студијама. Покушали смо указати и на економски аспект, то јест пословне стратегије којима индустрија играчака свесно производи поменуте стереотипе у циљу остваривања профита. Гледано из те перспективе, указује се потреба за преиспитивањем вредности и образаца понашања које индустрија нуди деци, будући да она, управо путем тако конципираних играчака упознају свет који их окружује.