Публикације

КВАНТНО-ХОЛОГРАФСКИ ОКВИР ПСИХОСОМАТИКЕ И ДУХОВНОСТИ

Предмет овог рада је квантно- холографски оквир за холистичку психосоматику (укључујући интегративну медицину и трансперсоналну психологију). Такав оквир могао би имати значајне импликације за боље разумевање квантно-холографских механизама повратне контроле у морфогенези, и биорезонантне примене исцељујућих граничних услова у психосоматици базираној на акупунктури и на свести. Он баца ново светло и на дуго отворене проблеме холистичке улоге и ограничења (локалног балансирања) акупунктурног система и (психотерапијске и спиритуалне интеграције локалних садржаја индивидуалне, односно потпуног развезивања од свих трансперсоналних садржаја колективне) свести. И указује на квантно-холографску природу дубинских психотерапијских слојева маске појединца, сазданих од његових енергетско-информационих блокада (везаности) на различитим нивоима свести. Све то је на линији оживљеног научног интересовања за истраживање свести последњих деценија (уз наговештаје велике синтезе два модуса спознаје, рационално-научног и креативно-религијског, у оквирима проширене квантно-холографске парадигме) – са суштинском улогом сваког појединца због утицаја и бриге за растерећење колективног менталног окружења.