Публикације

ISTINE I TRIVIJALNOSTI KNJIŽEVNIH DJELA

Temeljno polazište u radu jest stav prema kojem je književnost kognitivno vrijedna, u smislu da nudi određene kognitivne dobitke čitateljima. Ovaj se stav – kojeg nazivam intuitivnim stavom o kognitivnoj dimenziji umjetnosti – brani obzirom na jedan vrlo specifičan prigovor prema kojem književnost nudi samo one spoznaje koje su čitateljima već poznate, zbog čega je ona kognitivno trivijalna. Ovaj prigovor – kojeg nazivam argumentom iz kognitivne poznatosti – analizira se sa stajališta epistemologije, a ne, kao što je obično slučaj u književnoj estetici, estetike. Analiza pokazuje da postoje značajni kognitivni dobici koji su nam dostupni čak i u slučaju onih djela koja nude spoznaje s kojima smo već upoznati.

HERMENEUTIKA POTROŠAČKOG DRUŠTVA

Autor u radu analizira aspekte globalizacije, kulture, potrošnje, medija i identiteta modernog potrošačkog društva. Vrijednosti društva, koja nam se nameću iz njegovog potrošačkog i tržišnog određenja, definiraju društvo kao dominantno potrošačku kulturu. Potrošnja se definira kao glavno mjesto realizacije i stvaranja identiteta modernog čovjeka današnjice. Temeljni problem koji se javlja je nerazumijevanje globalnih aspekata društva u kojem živimo. Gadamerovo shvaćanje hermeneutike kao praktične filozofije i Heideggerovo određenje fenomenologije iz njegovih ranijih radova, mogu nam pomoći kako bi mi razumjeli temeljne odrednice modernog društva.