Публикације

ОБИМ ПОЈМА КУЛТУРЕ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Аутор отвара један аспект проблема дефинисања појма културе – његов значај за конципирање културне политике, и следеће теме: 1. становиште: технолошка глобализација – привредна и законодавна интеграција – културна комуникација; 2. неки моменти историје ужега и ширега дефинисања и законске инструментализације појма културе; 3. случај Србије; 4. предности и недостаци теоријске и законодавне употребе ужега и ширега појам културе, и прагматично препоручивање ужега појма; 5. култура као скуп симболичких форми и пракси, и смисаоно и вредносно оријентисање у свету и животу.

ФЕНОМЕН QUOTES КАО СИМПТОМ ОДСУСТВА (КРИТИЧКЕ) РЕФЛЕКСИЈЕ НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ФЕЈСБУК

Текст критички преиспитује актуелна поимања појединих културних феномена (quотес), у светлу разматрања комплекса глобалног комуникацијског и медијског напретка, заснованог на убрзаном развоју нових технологија и процеса „друштвеног“ умрежавања, а посредством коришћења Интернета и тзв. социјалних мрежа, као што је Фејсбук. У фокусу истраживања је истакнута појава прекомерног цитирања, која је готово преплавила друштвене мреже, општим супституисањем питања смисла, ритуализованим облицима комуницирања у виртуелном простору, те призивања сећања на некадашње појавне облике културе, било у функцији симулирања традиционалних образаца културног понашања или пак покушаја присвајања/интројектовања цитираних искустава у сврху властите идентитетске деконструкције.