Публикације

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Овај текст полази од премисе да је критичко мишљење претња за власнике капитала у медијима, а да је критички поглед на свет уједно и насушна потреба новинара и јавног мњења због чега долази до промена у раду савремених новинара. У раду је, кроз емпиријски увид, указано на неизбежне замке које стоје на путу развоја критичког мишљења код новинара запослених у новим медијима, односно на интернет порталима који су регистровани као јавна гласила. Основни циљ рада је истраживање опстанка улоге критичког мишљења у медијима дигиталног окружења који се све брже развијају управо уз (никада јасно изречен) услов да критичка мисао остане страна за већину корисника интернета. У закључку рада указано је и на могуће стратегије отпора искључиво тржишно оријентисаним медијима

КО ЈЕ БЕСКУЋНИК

У овом раду се бавимо анализом наратива корисника Прихватилишта за одрасла и стара лица у Београду о себи и другима. Циљ је био да препознамо и опишемо идентитетске нити помоћу којих се представљају. Да бисмо разумјели наративе наших саговорника, било је неопходно да уважимо и миље у којем се дешава причање. Ријеч је о специфичном контексту – установи за збрињавање лица у социјалној потреби – бескућника, који обликује не само начине сусретања са другима, већ и верзије истина о себи. Концептуални оквир студије је пронађен у социјалном конструкционизму, а полазна претпоставка која је руководила нашу анализу је да је процес рада на идентитету интерактиван по својој природи. Другим ријечима, одговор на питање идентитета креирамо у сусрету са другима и са самим собом. Да упознамо неке лично референтне идентитетске тачке нама је омогућио дубински интeрвју са петорицом штићеника установе. У њиховим наративима смо препознали важне идентитетске нити: личне особине, вриједности и значајне друге у односу на које граде/бране идентитете.