Публикације

НИШТА НИЈЕ КАО ШТО ИЗГЛЕДА: РОМАНИ ЏАНЕТ ВИНТЕРСОН УМЕТНОСТ И ЛАЖИ И СТРАСТ

Слободно се може рећи да је један од путева којим се најчешће иде у савременој енглеској књижевности онај којим се прихвата фиктивност историје и стварности и растачу границе између стварног и имагинарног. Овај пут је неспорно и често присутан у радовима контроверзне британске ауторке, Џанет Винтерсон, чија проза представља вечито поигравање чињеницама и фикцијом, реалношћу и фантазијом. Њен роман Art and Lies (1995), запостављен од критичара, епитомизација је дезинтеграције јасног разграничења између (ауто)биографије, историје и фикције путем низа бинарних концепата као што су уметност/живот, уметност/лаж или чињеница/фикција, који трансформишу наше поимање истине и лажи. Сличне теме прожимају и њен роман The Passion (1987), који је доживео ширу афирмацију. Паралеле између ова два дела сугеришу да постоји континуитет у литерарном бављењу Винтерсонове темама као што су природа истине и реалности, статус фикције и историјских записа, као и корисност бинарног концепта и етикета. Циљ рада је да се истражи колико ови полифони прозни комади представљају побуну против једнозначних ставова, како редефинишу историјске концепте као чињенице и литерарни наратив као фабрикацију и показују склоност ка истиности имагинације и незваничним перспективама.