Публикације

КВАЛИТЕТ ДЕЧЈИХ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА У СРБИЈИ ВИЂЕН ОЧИМА ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА

Код нас постоји веома мало истраживања о дечјем коришћењу телевизије и квалитету дечјих програма, иако су у свету ово теме изузетно великог броја истраживања. У истраживању које представљамо узорак су чинила деца узраста 9–11 година (458) и родитељи (412) из четири града у Србији и њихових приградских насеља и околних села. Највећи број резултата које смо добили потврђује налазе страних истраживања. Међу главним налазима јесу: скоро половина деце неселективно гледа различите садржаје на ТВ, најчешће без надзора; квалитетом телевизије значајно су задовољнија деца него родитељи, мада је и њихова оцена да је програм просечан; 2/3 родитеља значајно потцењује утицај телевизије на децу; дечји програми обилују насилним садржајима; по мишљењу деце и родитеља они нису васпитно-образовни нити инклузивни, тј., веома мало су заступљени припадници друштвено маргинализованих група. Добијени налази указују да је потребно озбиљно унапредити дечје ТВ програме у Србији и много више се позабавити утицајем медија на децу.