Публикације

ЛАЖ, ПРЕВАРА, ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА И НАРАТИВНА МРЕЖА МАЛИХ РАДОСТИ СУБОТЕ АЛЕКСАНДРА МЕКОЛ СМИТА

У раду се кроз призму критичке социолингвистичке анализе и уз примену методолошког поступка наративне мреже приступа релативизираном тумачењу наратива детективског романа Мале радости суботе Александра Мекол Смита. Централна тема романа, академска лаж и превара, као и опроштај и покајање, посматрају се и тумаче у кључу теоријско- методолошког оквира који постулира да се ни овај, као ни било који други текст не могу посматрати у изолацији, у друштвеном вакууму, већ да се дубински једино могу разумети уколико роман представимо као само један од чворова у наративној мрежи коју чине читав низ друштвено-историјски фактора, пратећи текстови (интервјуи са аутором, пропагандне поруке, итд.), ставови и тумачења различитих врста читалачке публике, као и сам чин читања који нас упућује на релативизацију значења садржаја и директивне снаге моралне поруке, те отвара простор за комплексну, вишеслојну интерпретацију целокупног ткива текста романа.