Публикације

РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ: ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ДИСКУРСА

У раду се анализира корпус треће сезоне Фарме ТВ ПИНК. Анализирано је укупно око 50 сати материјала сниманог на Фарми 3, од 28. новембра до 5. децембра 2010., то јест од 76. до 83. дана емитовања Фарме 3 на ТВ Пинку. Циљ је да се уоче дискурсне стратегије које у телевизијском емитовању поништавају границу између приватног и јавног дискурса, испоручујући јавни садржај ријалитија у приватни домен гледалаца. Аудиторијум је тако стављен у позицију потрошача мас-медијских садржаја који немају никакав јавни интерес и не представљају нити медијски спектакл. Циљ је да се деконструишу имплицитне поруке које овај дискурс испоручује многобројном аудиторијуму и ставе се у контекст професионалног етичког новинарског кодекса. У Фарми 3 граница између јавног и приватног се брише, показали су резултати анализе, и то у неколико дискурсних стратегија.