Публикације

ЕТИКА У ПОЗОРИШТУ

Основни циљ овог рада је дефинисање и истраживање појма значења етике у позоришту, анализом филозофских списа: Платона, Аристотела, као и театролошких студија Вилијама Шекспира, Саре Бернар, Станиславског, који су били у потпуности посвећени свом послу, мисији да допринесу стварању високо професионалном позоришту. За њих позориште је требало да открива истине о свету, човеку стварности: апсурдној, тешкој, неизвесној. Позориште је жива уметност, која се одиграва овде и сада и свако извођење је увек другачије. Представа је јавни догађај и та чињеница ову уметност доводи у специфичну позицију антиципатора различитих психолошких, социјалних, друштвених феномена, дискурса, стереотипа у понашању јединке, групе људи, али и саме државе. Иако је Шекспир писао о позоришту истине, моралним особинама глумца, Константин Сергејевич Станиславски је у делима: Мој живот у уметности и Систем, Етика – уметност глумца и редитеља, режијама Чеховљевих дела у Московском Художественом театру маркантно разматрао проблеме етике у позоришту: есенцију позоришне уметности, рад глумца и редитеља на пробама, посвећеност ансамбла идеји комада и представе – језгром драмског текста. Рад Станиславског и његова поетика инспирација су за настанак овог рада.