Публикације

БЕТ КЕВАРОТ – КУЋА МРТВИХ

Јевреји су верска и национална мањина која вековима живи на тлу Србије, дајући свој печат и допринос њеном богатом и разноврсном културном наслеђу. Иако сасвим уклопљени у ширу средину, Јевреји имају изразите етнолошке специфичности. Циљ овог рада је да прикаже и објасни жалобне обичаје код Јевреја и њихов традиционални однос према смрти као једном од најважнијих сегмената људског постојања. Уз извесна одступања и трансформације, које су неминовне, описани жалобни обичаји су и данас актуелни, као што су и наведени термини на хебрејском језику у употреби.

ПРИНЦИП МАТРИЛИНЕАРНОСТИ У РАБИНСКОМ ЈУДАИЗМУ

Матрилинераност у јудаизму представља предмет дебата, будући да још увек нема јединственог одговора на питање његовог порекла у овој религији и разлога за инкорпорирање у праксу рабина. Фактори који су довели до појаве матрилинеарности код Јевреја несумњиво су многобројни и различити, премда сви осликавају социо-економско стање једног друштва у конкретном историјском тренутку. Овај рад пружа увид у општа сазнања која се тичу принципа матрилинеарности у јудаизму, нудећи нека објашњења за његово увођење од стране рабина. Кључно питање на које рад треба да одговори јесте да ли матрилинеарност код Јевреја има своје Библијско утемељење.