Публикације

КОМУНИКАЦИЈА – БАЗА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА

„Комуникација“, регионална база електронских издања часописа и других публикација и резултата стваралаштва из области науке, културе и уметности Србије и земаља региона, основана је 2000. године. На својој веб адреси www.komunikacija.org.rs окупила је 45 наслова релевантних часописа са преко 350 свезака и преко 10.000 чланака и ауторских прилога у пуном тексту. Комуникација је јавно добро и њено коришћење је бесплатно и неусловљено за све кориснике интернета из целог света. Србија и даље има недовољну онлајн презентацију домаће научне и културне продукције, а нарочито недостаје концентрисани наступ и презентација већег броја часописа на једној веб адреси. Чак и у таквој ситуацији постоје дуплирања. Зато се намеће потреба за договором око стратегије развоја са свим учесницима у систему стварања отворених фондова научних и културних добара Србије.