Публикације

ИДЕНТИТЕТ У ВИРТУЕЛНОМ СВЕТУ

Лични идентитет је појам који се може одредити преко свести о континуитету искуства у димензији времена. Лични идентитет није супстанцијална, већ формална релација која се садржински артикулише на различите социјално условљене начине (родни, професионални, национални итд. идентитет). Слично томе, колективни идентитет се успоставља као свест о постојању заједничких искустава и традиција. Основне тезе овог саопштења су да се лични и колективни идентитет у виртуелном свету успостављају на структурно истоветан начин као у „реалном“ свету, као и да је идентитет у виртуелном свету мање стабилан него у „реалном“ свету. Питање о томе да ли се идентитет у виртуелном свету може схватити као самосталан, или чини један од аспеката идентитета у „реалном“ свету, оставља се отвореним.

АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА

У првом делу текста аутор говори о питању читања и читалачкој култури у Србији, о разлици између читалаца и нечиталаца, о пресудном значају читања за опстанак појединца. У другом делу текста аутор говори о изазовима који стоје пред библиотекама данашњице, о потреби да се оне адаптирају на ново информационо окружење, о еволуцији која је толико дубока и далекосежна да има скоро револуционарни карактер, о виртуелном свету који постаје стварнији од физичког. У трећем делу рада аутор говори о томе да библиотеке више не услужују само живе људе, већ и роботе, помиње тајну успеха Народне библиотеке Србије и закључује да су промене толико корените да заправо представљају револуционаран преокрет.