Публикације

МУЗЕЈИ СРБИЈЕ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ

Циљ истраживања “Музеји Србије – актуелно стање”, спроведеног у пролеће 2009, био је утврдити актуелно стање музеја у Србији. Резултати истраживања показују да се музеји суочавају и с проблемима везаним за стручан рад, али и с проблемима за чије је решавање неопходна већа подршка Министарства културе.