Публикације

КРЕАТИВНИ КЛАСТЕРИ

Глобална пандемија мења свет веома великом брзином и умногим сферама – привредној, друштвеној, културној, дигиталној. Ковид-19 је несумњиво негативно утицао на све секторе који захтевају путовања и физичко присуство, укључујући ту многе уметничке и културне догађаје и организације, као и секторе који су комплементарни вредносном ланцу културе и креативних индустрија. Упркос томе, глобална пандемија отворила је и неке нове могућности за живот ближи заједници, већу потрошњу локалних производа, реорганизацију живота тако да буде отпорнији на промене, катализацију како пословних тако и друштвених иновација, веће коришћење дигиталних и мрежних алата, укључујући ту и додатно повећање културне партиципације и демократизације уметности. У последњих неколико месеци сведоци смо великог броја доказа да култура заиста доприноси привредној и друштвеној виталности градова широм света. Циљ овог рада је да идентификује суштину и кључне одлике „креативних кластера” и да понуди типологију разних форми у којима они постоје. Такође, рад сумира кључне пословне моделe и изворе екстерне финансијске подршке развоју ових кластера. Најзад, у раду се изводи закључак о кључним факторима успеха у њиховом развоју. Истраживања за потребе овог рада вршена су у тромосечју април-јун 2020, у сарадњи са Николозом Надирашвилијем и Креативном Грузијом, у оквиру пројекта – „Осмишљавање екосистема Креативног кластера Грузије” под покровитељством УНЕСКА и Европског савета. Истраживачке методе коришћене у припреми овог рада су: канцеларијско истраживање документације и публикација, мапирање и анализа различитих случајева и циљаних дубинских интервјуа са професионалцима и менаџерима који воде креативне кластере