Публикације

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА 2.0 – ФЕЈСБУК КАО ВИРТУЕЛНА ЗАЈЕДНИЦА

У раду је дат преглед контекста у коме је настала друштвена мрежа “Фејсбук”, као и његове опште карактеристике из комуникационо–лингвистичког угла, с нагласком на друштвени утицај који такве “мреже” могу да имају. Потом се детаљније разматрају неколики аспекти “Фејсбука”, као што су новости и зид, који служе да би се корисници обавестили о променама у статусу других корисника, “блогерски” аспект “Фејсбука” у облику статуса и белешки, чиме сам корисник својим “пријатељима” преноси детаље из свог живота на мање или више исцрпан начин, ћаскање, које се одвија на веома сличан начин као и раније електронско ћаскање, само што је ограничено на комуникацију међу људима који су једни другима “пријатељи” на “Фејсбуку”, и чачкање, својеврсно флертовање међу корисницима које игра фатичку улогу одржавања контаката. У закључку, дат је осврт и на негативне аспекте умрежавања и комуницирања на “Фејсбуку”.

ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДАК И ЗАСТАРЕЛОСТ

Текст реферира на специфичне начине репрезентовања ликовности, као и дела ликовних уметности, у новим друштвеним медијима, тачније – на тренутно најпопуларнијој мрежи овог типа, на Facebook-у. Позивајући се на карактеристичне примере преузете из актуелне медијске праксе, ауторка демонстрира две врсте условности што се везују за “пренос” ликовних информација из сфера класичних медија и институционалног окружења поставки музеја и галерија у домене сајбер простора и друштвеног мрежног комуницирања. Прва условност одређена је самом технологијом, односно структуром и посебним начинима комуницирања, тј. очекиваним корисничким понашањем на Facebook мрежи, док је друга обележена дигиталним и мултимедијалним приступом естетици, али и, понајчешће, естетским дилетантизмом у погледу израза корисника на Мрежи. У овом смислу речи, технологија која олакшава и демократизује естетско изражавање корисника Facebook-а, уједно представља и претњу за осиромашење естетске димензије преношења и размене визуелних порука путем овог медија, те њено свођење на “застарелост” израза, кич и шунд естетику, што као последицу има и опште срозавање естетског укуса, присутног на Facebook друштвеној мрежи.