Публикације

НА МАТРИКСУ: САЈБЕР-ФЕМИНИСТИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ