Публикације

СВЕТЛОСТ АЛЕКСАНДРИЈСКИХ СВЕТИОНИКА – ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ, ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ И БИБЛИОТЕКЕ

Информациона писменост представља важан услов успешног коришћења електронске библиотеке којој корисници приступају путем интернета. Примена информационих и комуникационих технологија данас се све више шири и постаје део свакодневног живота људи у развијеним државама света. Александријска изјава о информационој писмености и доживотном учењу наводи да су „информациона писменост и доживотно учење светионици информационог друштва који осветљавају путеве развоја, напретка и слободе.“ Доживотно учење јесте вредност коју су најразвијеније земље света и међународне институције поставиле као универзалну и која представља значајну мисију сваке савремене библиотеке. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions  – Међународна федерација библиотечких удружења и установа) схвата информациону писменост као „основно људско право у дигиталном свету које промовише друштвено укључивање свих држава“. У раду су наведене неке дефиниције информационе писмености, дат је осврт на Александријски манифест, као и на стратешки документ Србије у овом важном домену.