Публикације

ОДИСЕЈИ БЕЗ ИТАКЕ

У огледу се разматрају различити начини на које је савремено српско песништво одговарало на искуства ратова за југословенско наслеђе, као и на искуства
последица тих ратова. Даје се шири приказ четири карактеристична приступа
овим темама, у делима Стевана Тонтића, Душка Бабића, Ђорђа Нешића и Небојше
Деветака. Ови песници уметнички артикулишу болна искуства страдања, разарања, губљења завичаја, избеглиштва и трагања за новим начинима потврђивања
личног и колективног идентитета.