Публикације

JAZZ AGE IMAGE

У овом раду обрађене су у краћим цртама врсте визуелне презентације од рекламних плаката и огласа у новинама, преко светлећих реклама, фотографије, омота плоча и филма. Теме визуелних презентација били су извођачи, њихови инструменти, популарни оркестри, џез клубови, приказани у амбијенту у коме се џез изводио. Ако се посматра највећи утицај и допринос експанзији џеза може се закључити да је фотографија током века постојања џеза најважнија визуелна презентација.